Retouren

Retourneren bij SOS Solutions is snel en gemakkelijk. Je hebt altijd 90 dagen om je retour aan te vragen.

Volg de onderstaande stappen uit als je een aankoop retour wilt sturen:
1. Voor een retour aan te melden, klik hier.
-Als de retourpagina is geopend klik op de knop ga verder
-Vul je gegevens in (type probleem, beschrijving en de gewenste oplossing)
-Na het invullen van de pagina ontvang je direct een persoonlijke RMS-nummer

2. Verpak het item zorgvuldig en voeg de RMS-nummer toe

3. Zend het zo spoedig mogelijk terug naar:

SOS Solutions
RMS-nummer: ………..
Tarasconweg 7
5627 GB Eindhoven

Na ontvangst van de retour bestelling ontvangt u het geld of nieuwe product zo snel mogelijk. 

 

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 90 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 90 dagen ná de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons:

SOS Solutions, Tarasconweg 7, 5627 GB Eindhoven via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Download modelformulier hier.

De gemakkelijkste manier van retourneren is door je retour door te geven via www.sosretouren.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten bij defecten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Je dient de goederen  onverwijld en in ieder geval niet later dan 90 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, doch in ieder geval niet later dan 90 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan SOS Solutions, Tarasconweg 7, 5627 GB Eindhoven terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 90 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening en je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen dat het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht

Search engine powered by ElasticSuite