FAQ Topics

  Hoe werkt het retoursysteem?

Retourneren bij SOS Solutions is snel en gemakkelijk. Je hebt altijd 90 dagen om je retour aan te vragen. Je retour aanvragen kan via ons Retour Management Systeem.

Als je de retourpagina hebt geopend, klik je eerst op de knop ga verder. Je komt dan op een pagina terecht waar je je gegevens moet invullen. Geef in dit formulier de volgende dingen (wijst zich vanzelf) duidelijk aan: het type probleem is, een beschrijving van het probleem en de gewenste oplossing.

Zodra je deze pagina in zijn geheel hebt ingevuld, ontvang  je op de volgende pagina een RMS nummer.

Tijdens onze openingstijden zal jouw RMS aanvraag beoordeeld worden. Hierna zal je van ons de retour instructies ontvangen.

Retour vanuit Nederland
SOS Solutions
Tarasconweg 7
5627 GB Eindhoven

Retour vanuit Belgie
Voor een retour vanuit belgie ontvangt u een ander retour adres per mail.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 90 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 90 dagen ná de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons:

SOS Solutions, Tarasconweg 7, 5627 GB Eindhoven via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd

De gemakkelijkste manier van retourneren is door je retour door te geven via www.sosretouren.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 90 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terugen in ieder geval niet later dan 90 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 90 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan SOS Solutions, Tarasconweg 7, 5627 GB Eindhoven terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 90 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening en je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen dat het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht

Search engine powered by ElasticSuite