FAQ Topics

  Gronden voor uitsluiting herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

- Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

- Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft.

- Audio-en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

- Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).